Elsirk kjøpt opp

Gjennom overtakelsen vil Elretur bidra til å effektivisere innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Les mer om overtakelsen av Elsirk

Gjenvunnet kobber.

Produsentansvar

Importerer du og/eller produserer EE-produkter har du plikt til å delta i en returordning for EE-avfall.

Mer info om produsentansvaret

Gjenvunnet kobber.

Avfallsbesitter

Sammen med våre kontraktspartnere sørger vi for miljøriktig håndtering av ee-avfall i samsvar med gjeldende lover og regler.

Mer info om avfallsbesitter

Laste elavfall
Siste nytt